500 jaar Zwitserse Reformatie

Date(s)

20/05/2019 - 24/05/2019

Drietour organiseert in samenwerking met het Coram Deo Program deze reis naar de prachtige steden, kloosters en kerken waar Zwingli en de zijnen gewerkt hebben.

Optreden tegen sociaal en economisch onrecht, tegen kerkelijk misbruik en tegen bijgeloof, dat zijn kenmerken van het leven van Huldrych Zwingli (1484-1531), de reformator van Zwitserland. Maar ook een gezonde relatie tussen kerk en staat, aandacht voor spiritualiteit, en voor de schoonheid van de natuur, horen bij de thema´s van deze reformator en van zijn collega´s in Basel en Bern. Thema´s overigens die ook van invloed waren op de Nederlanden.

De Zwitserse Reformatie viert in 2019 haar 500-jarig jubileum en de thema´s die daar in de zestiende eeuw speelden zijn vandaag zeer actueel, en dat wereldwijd. Drietour organiseert in samenwerking met het Coram Deo Program deze reis naar de prachtige steden, kloosters en kerken waar Zwingli en de zijnen gewerkt hebben. Niet alleen om die plaatsen te bekijken maar ook om van de waarden die destijds (her)ontdekt werden te leren en die toe te passen. In deze reis komen vooral de waarden verantwoordelijkheid en gerechtigheid aan de orde.

Een reis dus die veel laat zien en horen, maar die ook tot nieuwe inzichten wil brengen.

Lees meer op de site van DrieTour.

Newsletter

Stay in touch. Subscribe to our newsletter so that you can benefit from the Coram Deo Program.

Read our Privacy policy